top of page
o375210v296_skv_Heating_Side_Equipments_

Isıtma Yan Ekipmanları

o478469v295_p1_Reflex_Kapali_v1_rl.webp

Reflex Genleşme Tankları

  • Reflex kapalı devre ısıtma, güneş enerjisi ve soğutma tesistları için uygun iken Refix içme suyu ve hijyenik sistemler için uygundur

  • Reflexomat, kompresör kontrollü basınçlandırma üniteleri yüksek hassasiyet ve esneklikte çalışır

  • Otomatik su besleme ve arıtma sistemlerinde Reflex yumuşatma üniteleri, otomatik su doldurma üniteleri ile birlikte kullanıldığında tüm sistem kapasitesinde verim artışının yanında aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan fonksiyonel sorunların da ortadan kaldırılması sağlanmış olur.

o478471v295_p1_Spirotech_v1_rl.webp

Spirotech Hava ve Tortu Ayırıcı

  • Kombi tesisatını tortu ve pislikten arındırarak %7.4’e kadar enerji tasarrufu sağlar (laboratuvarda kanıtlanmıştır)

  • Spirotech filtreleri, kalorifer tesisatlarında korozyon ve çürüme oluşumunu azaltır.

  • Uzun ömürlü, sağlam dış gövde

bottom of page