top of page
radi.jpeg

Sulu Radyant Panel

rrrr.jpeg
  • Sıcak sulu radyant paneller diğer sistemlere göre %40’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlayabilir. Tavanda eşit dağılımlı olarak düzenlenmiş paneller kusursuz,doğal ve konforlu bir hava sağlar. Bu sistemde iş akışkanı herhangi bir sıcak su üretecinde (kaskad kombi, kazan vb.) hazırlandıktan sonra tavana monte edilmiş radyant panellere borular vasıtasıyla gönderilir. Radyant panel yüzeylerinde dolaştırılan sıcak su ısısını panellere aktarır ve sıcak su üretecine geri döner. Isınan özel kaplamalı paneller ısılarını radyasyon ile ısıtılması gereken mekanda bulunan canlılara ve nesnelere aktarır. Sistem avantajlarından dolayı son yıllarda diğer yaklaşımlara önemli bir alternatif olarak yerini almaya başlamıştır.

bottom of page